შემოსავლის გამოთვლა ყავის აპარატის გაყიდული სასმელებიდან

GSG- new logo.jpg

შპს "G.S.G" / შპს "ვენდინგ ცენტრი"

  საკონტაქტო ტელ: 595 74 80 64; 230 56 03 info@gsgeorgia.com  

დაახლოებითი გამოთვლა. ყავის აპარატის გამოსყიდვა ცხელი სასმელების გაყიდვიდან

 
  დასახელება მწარმოებელი წონა გრ. ფასი   1გრ. ფასი ლარში
1 მარცვლოვანი ყავა duda 1000 19,3 0,0193
2 ხსნადი ყავა ICS 1000 50 0,05
3 ნაღები ICS 1000 13,25 0,01325
4 შოკოლადი RISTORA 1000 14,5 0,0145
5 უკოფეინო ყავა RISTORA 1000 70 0,07
6 ატმის ჩაი RISTORA 1000 12,5 0,0125
7 ლიმნის ჩაი RISTORA 1000 12,5 0,0125

8

მოკავანილა ICS 1000 20 0,02
9 შაქარი   1000 1,8 0,0018
10 პლასტმასის ჭიქა ც. Paccor 100 5,1 0,051
11 პლასტმასის კოვზი ც. Paccor 100 1 0,01
12 წყალი   1000 1 0,001

 

შემოსავლის გამოთვლა ყავის აპარატის გაყიდული სასმელებიდან

დასახელება ჭიქის ფასი ლარი კოვზის ფასი ლარი

სასმელების კომპონენტების რაოდენობა (გრ) და ფასი (ლარი)

სასმელის თ/ღ (ლარი) გასაყიდი მინ. ფასი (ლარი) მოგება ერთი ჭიქა
წყალი ხსნადი ყავა ნაღები შოკოლადი შაქარი ჩაი მოკავანილა

რაოდ (გრ)

ფასი რაოდ (გრ) ფასი რაოდ (გრ) ფასი რაოდ (გრ) ფასი რაოდ (გრ) ფასი რაოდ (გრ) ფასი რაოდ (გრ) ფასი
ყავა 0,051 0,01 75 0,001 2,3 0,115   0   0 6 0,011   0     0,1878 0,5 0,3122
უკოფეინო ყავა 0,051 0,01 110 0,001 2,3 0,15   0   0 6 0,011   0     0,223 0,6 0,377
ორმაგი ყავა 0,051 0,01 110 0,001 3,5 0,175   0   0 6 0,011   0     0,2478 0,8 0,5522
ყავა ნაღებით 0,051 0,01 110 0,001 2,3 0,115 4,5 0,06   0 6 0,011   0     0,247425 0,8 0,552575
კაპუჩინო 0,051 0,01 110 0,001 2,3 0,115 8,5 0,11   0 6 0,011   0     0,300425 0,8 0,499575
ყავა ლიმონით 0,051 0,01 110 0,001 2,3 0,161   0   0   0 4,8 0,06     0,283 0,6 0,317
მოკაჩინო 0,051 0,01 110 0,001 2,3 0,115 4,5 0,06 6 0,087   0   0     0,323625 1 0,676375
ორმაგი შოკოლ 0,051 0,01 110 0,001   0   0 21 0,305   0   0     0,3665 1 0,6335
შოკოლადი 0,051 0,01 110 0,001   0   0 12 0,174   0   0     0,236 0,8 0,564
შოკოლ. ნაღებით 0,051 0,01 110 0,001   0 8,5 0,11 12 0,174   0   0     0,348625 1 0,651375
მოკავანილა 0,051 0,001 110 0,001   0   0   0 6 0,011   0 12 0,24 0,304 1 0,696
მარცვლოვანი ყავა 0,051 0,01 110 0,001 7,1 0,137   0   0   0   0     0,19903 0,5 0,30097
ჩაი ლიმონით 0,051 0,01 110 0,001   0   0   0   0 11 0,138     0,1995 0,5 0,3005
ერთი ჭიქის საშუალო შემოსავალი     0,2949 0,8455 0,55057

  ყავის აპარატის გამოსყიდვის ხარჯთაღრიცხვა  
ექსპლუატაციის დრო (თვიურად) დღიურად გაყიდული ჭიქების მოგება (ლარებში)
30 50 75 100 125 150 200
1 495,513 825,855 1238,7825 1651,71 2064,6375 2477,565 3303,42
2 991,026 1651,71 2477,565 3303,42 4129,275 4955,13 6606,84
3 1486,539 2477,565 3716,3475 4955,13 6193,9125 7432,695 9910,26
4 1982,052 3303,42 4955,13 6606,84 8258,55 9910,26  
5 2477,565 4129,275 6193,9125 8258,55      
6 2973,078 4955,13 7432,695        
7 3468,591 5780,985          
8 3964,104            
9 4459,617            
10 4955,13            
11 5450,643            


 

 

Design by D. Gviniashvili. 2014  @ All Rights Reserved by Vending Center